Projekotwanie sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych wypadków.

Projekotwanie sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plot Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenia z plastyku na plot i bramę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.